1. Zapraszamy małżonków, zwłaszcza młodych, w tym byłych oazowiczów, by zechcieli wejść na dalszą drogę formacji ruchu Światło- Życie zwaną Domowym Kościołem. Celem jest jeszcze lepsze budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości z Bogiem, między sobą i dziećmi. Spotkanie inauguracyjne /może być z dziećmi/ dzisiaj o g. 14,30 na starej plebanii.
Zapraszamy dzisiaj o g. 16,30 do uczestniczenia w Nabożeństwie Nieszporów.

2. Od środy miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy do udziału w codziennym Nabożeństwie w połączeniu ze Mszą Świętą o g. 17,30 dzieci, młodzież, rodziców i starszych. Modlić się będziemy za Ojca świętego, za Ojczyznę, za nasze rodziny, dzieci i młodzież, za misje, za chorych, o pokój na świecie i za zmarłych. Na poszczególne dni zapraszamy do prowadzenia rozważań grupy i wspólnoty istniejące w parafii. Wypisani są na liście umieszczonej na tablicy ogłoszeń i w internecie. Prosimy tych, którzy przewodzą tym wspólnotom o pobranie w zakrystii rozważań na dany dzień, przygotowanie i prowadzenie.(Proszę odczytać harmonogram na tydzień…!!!!.) Tych, którym trudniej dotrzeć na liturgię, prosimy o odmawianie różańca w rodzinach. Papież Franciszek mówi:” Różaniec otwiera nas na Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat” i gdy będzie teraz zastanawiał się na Synodzie z Biskupami, jak pomóc rodzinie, my ofiarujmy w tych intencjach tę modlitwę. Dla dzieci, które będą się starały codziennie być na Różańcu w nagrodę dzisiaj u ministrantów plansza /jak w kościele/ i codziennie po Nabożeństwie obrazki.

3. W I czwartek od 16,30 spowiedź dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży, od g.17,00 wystawienie Jezusa i adoracja w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Po Mszy świętej spotkanie Zespołu Charytatywnego Caritas. W I piątek od g.6,00 okazja do spowiedzi, a o g.6,30 Msza św. o Sercu Pana Jezusa, przyjmujmy komunię świętą wynagradzającą. Po południu od g. 15,30 spowiedź młodzieży oraz dorosłych. O 17,00 adoracja, o 17,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. ze szczególnym udziałem uczących się dzieci i młodzieży, także studiującej rozpoczynającej rok akademicki. W I sobotę oddając szczególną cześć Niep. Sercu NMP, modlimy się także przez Św. Jana Pawła II przyjmując Jego nauczanie. O g.17,00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja; o g.17,15 modlitwy do Serca Matki Bożej i 17,30 Różaniec prowadzony przez Różę Anny wawrzynek. Wypraszamy łaski dla rodzin oczekujących narodzin dzieci /które szczególnie zapraszamy/ oraz chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Również, jak co miesiąc od g. 8,00 odwiedzimy naszych chorych z sakramentami św.

4. W przyszłą niedzielę odprawimy o g.15,30 uroczyste Nabożeństwo Różańcowe z procesją Eucharystyczną do Ołtarzy wokół kościoła. Prosimy o przygotowanie Ołtarzy /a nie tylko kwiatów/ z Żywych Róż pod przewodnictwem Zelatorów. Pierwszego: Róże z Mogilan, Drugiego z Chorowic i Kulerzowa, Trzeciego z Bukowa, Czwartego z Włosani i Konar, Piątego z Róż mężczyzn i młodzieży. Będzie to równocześnie Zmiana tajemnic. Dzisiaj zelatorzy pobiorą Ankiety, by uaktualnić dane o swoich Różach i by je w przyszłą niedzielę o złożyć w zakrystii.

5. Prosimy w przyszłą niedzielę, jak co miesiąc o hojniejsze ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na wykonane prace przy Kościele: wymiany dachu nad obejściem i renowacji tynków nad wejściem Trwają prace konserwatorskie przy odnawianiu elementów z cegły Kaplicy w Chorowicach, dokończeniu prac przy tynkach oraz renowacji stolarki okiennej i drzwi. Przy dotacji WUOZ my mamy pokryć przeszło 60 tys. zł kosztów prac. Również wykonaliśmy wielką i kosztowną pracę renowacji ogrodzenia na cmentarzu. Prosimy rodziny, które tylko mogą, aby ofiarowały z serca środki na pokrycie tych wszystkich kosztownych prac i dużych wydatków. Szczególne Bóg zapłać rodzinom, które składają hojniejsze ofiary na tacę na relikwiarz i obraz Św. Faustyny oraz tablicę epitafijną + Ks.Tadeuszowi Hańderkowi. Modlimy się o Błog. Boże dla Was we Mszach św. za Parafian.

6. Składamy podziękowanie rodzinom z z ul. Szkolnej, Grodzkiej i Zakopiańskiej. za sprzątanie świątyni. Na sobotę od g.8,00 do troski o Kościół zapraszamy rodziny z ul. Rzymskiej cz. I i ul. Ogrodowej. Za 2 tygodnie z II cz. ul. Rzymskiej i Podgórskiej.

7. Polecamy pisma katolickie, szczególnie Gość Niedz. i dla młodych Mały Gość z obrazkami modlitwy rodziców za dzieci i dzieci za rodziców. Niedzielę w nowej szacie i dodatkiem dla młodych, Jaś dla przedszkolnych dzieci i Droga dla młodych.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• We środę, 1 października – święta Teresa od Dzieciątka Jezus, żyjąca w XIX wieku francuska zakonnica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich;
• we czwartek, 2 października – święci Aniołowie Stróżowie. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają;
• w sobotę, 4 października – święty Franciszek z Asyżu, żyjący w XIII wieku założyciel zakonu franciszkanów i klarysek, autor znanej modlitwy o pokój, w której prosi się, by Bóg uczynił z nas narzędzia pokoju;
• w niedzielę, 5 października – święta Faustyna Kowalska, żyjąca w XX wieku apostołka Miłosierdzia Bożego. Zawdzięczamy jej przypomnienie prawdy o nieodwołalnej miłości Boga do człowieka.

608159
Dzisiaj: 104
Wczoraj: 108
Ten miesiąc: 4,135