1. Dziś przypada 3. niedziela Wielkanocy. Liturgia tej niedzieli ukazuje nam kolejne spotkanie Jezusa z Apostołami po zmartwychwstaniu. Do udziału w tej wspólnocie jesteśmy zaproszeni również my sami. Starajmy się zatem o tym pamiętać, podejmując nasze obowiązki w tym tygodniu.

2. Dzisiejsza niedziela jest też Niedzielą Biblijną, rozpoczynając obchody Tygodnia Biblijnego w naszej ojczyźnie. Chodzi o to, abyśmy nie tylko posiadali w domu Pismo Święte, lecz abyśmy je czytali, wspólnie czy indywidualnie rozważali i w ten sposób pogłębiali naszą wiarę.

3. Chętnych zapraszamy do udziału w „kręgu biblijnym”, w drugie wtorki /najbliższy/     i czwarte miesiąca po Mszy wieczornej w Sali przy ul. św. Bartłomieja 2, by wspólnie rozważać Biblię.

4. We wtorek, 6 maja, obchodzimy święto Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc z moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać wszystkich powołanych do pracy w Winnicy Pańskiej.

5. A w czwartek, 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy oddają swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. To dzień patrona Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, którego razem z solenizantami na Mszach św. będziemy polecać Bogu. Będziemy także prosić św. Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, były godne i święte. Święcenia diakonatu w katedrze na Wawelu o g. 9,00 przyjmie nasz rodak Grzegorz Bularz. Z tej racji kancelaria we czwartek nie będzie czynna.

6. Trwa miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie majowym dzisiaj o g. 16,30 i w ciągu tygodnia po Mszy o g.18 dzieci, młodzież, rodziców i starszych. Tych zaś, którzy z różnych powodów nie mogą w tym nabożeństwie uczestniczyć w kościele, zachęcamy do gromadzenia się na to nabożeństwo wspólnie z sąsiadami czy w gronie rodzinnym, w kaplicach, przed kapliczkami Matki Bożej czy też w domu przed Jej obrazem.

7. Dzisiaj po Mszy o 7,30 Nabożeństwo Zmiany Tajemnic w Różach kobiet i mężczyzn. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na renowację naszej świątyni. Przed nami prace wymiany pokrycia dachu blachą nad obejściem w najtańszej wersji to koszty ok. 40 tys. zł. Udało się uzyskać zabezpieczenie przez Wojew. Urząd Ochrony Zabytków dla Kaplicy w Chorowicach na  prace konserwatorskie przy elewacji: wątku ceglanego i dokończenie prac przy tynkach oraz stolarce okiennej i drzwiach wejściowy kwotę 60 tys. zł. Jednak, aby zawrzeć Umowę my musimy zapewnić pokrycie dalszych ponad 50,2%, czyli ponad 60 tys. zł. Prosimy wszystkie rodziny, jeśli tylko mogą, by hojniej składały ofiary. Prosimy także rodziny z Chorowic i należących do Rady o zbiórkę ofiar po rodzinach. A może znaleźli by się  fundatorzy– sponsorzy tego dzieła. W przyszłą niedzielę w Chorowicach odprawimy o g. 10 Mszę św. wypraszając Błog. Boże dla mieszkańców z ofiarą na kaplicę.

8. W najbliższy poniedz. i wtorek oraz wtorek 13 maja od 15,30 rozmowy dopuszczające młodzież do bierzmowania.

9. W piątek na Mszy o g. 18 przygotowanie rodziców do rocznicy pierwszej komunii.

10.Dziękujemy rodzinom z Włosani ul. Słonecznej i Świątnickiej za sprzątnie świątyni. Do troski o Kościół w sobotę od g. 8 prosimy rodziny z Włosani ul. Łobzowskiej i NMP Królowej Polski.

607141
Dzisiaj: 35
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,117