1. Liturgia tego dnia wskazuje nam na Boże miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze odpuszczenia grzechów, lecz również w tym, że Pan Jezus osobiście chce się spotkać z wątpiącym Tomaszem, a w nim z każdym z nas. Dziś historyczna uroczystość kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Przypominamy, że dziś nie będzie Mszy św. o g. 11,00, abyśmy mogli uczestniczyć w transmisji telewizyjnej z uroczystości kanonizacyjnych. Natomiast będzie Msza św. o g. 12,30, dziękczynna za dar nowych świętych. Po Mszy zapraszamy na program poetycko – muzyczny – „Róża” poświęcony nowemu świętemu w wykonaniu młodzieży z Kółka Misyjnego.

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna również Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy zatem o praktykowaniu uczynków miłosierdzia, abyśmy samy mogli go doświadczać.

3. Świat bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia, dlatego wykorzystajmy ten dzień również na modlitwę za nas samych i naszych bliskich. Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy także uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust ten możemy ofiarować także za zmarłych.

4. Uroczyste nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia dzisiaj o godz. 15.00, serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich i to ze świecami by zabrać Ogień Miłosierdzia do domów i rodzin. Zaprośmy też na nie naszych bliskich a także tych, którzy być może zbyt często do kościoła nie chodzą. Niech łaska tego dnia stanie się również dla nich okazją do przemiany życia.

5. Dzisiejsza niedziela jest także ogólnopolskim dniem modlitwy za kierowców. Starajmy się zawsze przestrzegać przepisów ruchu drogowego dbając w ten sposób o życie własne i innych.

6. Jutro w poniedziałek, 28 kwietnia, liturgiczną uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski, przeniesiona ze względu na oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. We wtorek, 29 kwietnia, święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, patronki Europy.

7. We czwartek wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się na Eucharystii o g. 18,00 i po niej na majowym nabożeństwie ze śpiewem Litanii loretańskiej i pieśni maryjnych. Na rozpoczęcie we czwartek procesja. Jest także 1 maja św. Józefa Rzemieślnika za którego wstawiennictwem modlić się będziemy za borykających się z bezrobociem i trudną sytuacją materialną.

8. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca – dzień dziękczynienia za dar Eucharystii oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Adoracja eucharystyczna będzie od g. 17,00, a wcześniej od 16,30 spowiedź dzieci i młodzieży, szczególnie przed bierzmowaniem. W pierwszy piątek również rano od g. 6,00 i od 16,00 spowiedź dla wszystkich wynagradzających za grzechy również komunią świętą.

9. A w pierwszą sobotę miesiąca przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tego dnia Msze św. w naszym kościele jak w każdą niedzielę z ponowieniem Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej i wypraszaniem darów Ducha św. dla zdających matury. Od g.16,15 comiesięczne Nabożeństwo do Niep. Serca NMP, w czasie którego będziemy modlić się przez Maryję i wstawiennictwo Św. Jana Pawła II, rozważając Tajemnice Różańca prowadzonego przez Różę młodych z Kółka Misyjnego i przyjmując papieskie nauczanie, wypraszając święte życie dla rodzin w sposób szczególny polecając te, które oczekują narodzin dzieci. Chorych sakramentami św. odwiedzimy już wyjątkowo w piątek od ok.8,30.

10 Z racji przypadającego w liturgii w przyszłą niedzielę święta św. Floriana patrona strażaków i hutników będziemy się modlić na Mszach św. o Błog. Boże dla naszych strażaków i Miłosierdzie dla zmarłych: w Bukowie już 3 maja w sobotę o 8,30, natomiast w Mogilanach w niedzielę o g. 11,00

11. W przyszłą pierwszą niedzielę miesiąca maja po Mszy o 7,30 Nabożeństwo Zmiany Tajemnic w Różach kobiet i mężczyzn. Prosimy także o ofiary z rodzin na ręce Rady duszpasterskiej na renowację naszej świątyni. Ofiary z ubiegłego miesiąca wyniosły 3610 zł. Przed nami prace wymiany pokrycia dachu blachą nad obejściem w najtańszej wersji to koszty ok. 40 tys. zł. Udało się uzyskać zabezpieczenie przez Wojew. Urząd Ochrony Zabytków dla Kaplicy w Chorowicach na prace konserwatorskie przy elewacji: wątku ceglanego i dokończenie prac przy tynkach oraz stolarce okiennej i drzwiach wejściowy kwotę 60 tys. zł. Jednak, aby zawrzeć Umowę my musimy zapewnić pokrycie dalsze ponad 50,2%, czyli ponad 60 tys. zł. Prosimy wszystkie rodziny, jeśli tylko mogą hojniej składały ofiary. Prosimy także rodziny z Chorowic i należących do Rady o zbiórkę ofiar po rodzinach. A może znaleźli by się fundatorzy– sponsorzy tego dzieła. Dla wszystkich ofiarodawców wypraszamy Błog. Boże we Mszach św.

12. Prosimy bardzo o zapisanie się na przyjęcie w rodzinach na nocleg pielgrzymów do Łagiewnik w najbliższy piątek na sobotę /2 na 3 maja/. Jest dopiero część noclegów zarezerwowana. Podróżnych w dom przyjąć to uczynek miłosierdzia, który będzie dla nas źródłem Miłosierdzia Pana.

13. Dziękujemy tym, którzy z Konar - rodzin do Sęka sprzątali świątynię. Na sobotę od g. 8,00 do troski o Kościół prosimy rodziny z Włosani – ul. Słonecznej i Świątnickiej /jak po kolędzie.

14. Polecamy specjalne numery pism katolickich z racji kanonizacji Jana Pawła II.

606112
Dzisiaj: 100
Wczoraj: 101
Ten miesiąc: 2,088