1. Już prawie połowa W. Postu. Najważniejszym zadaniem w tym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w nabożeństwach: piątkowej Drodze Krzyżowej o g. 7 i 18, dla młodzieży o 19,00, dla dzieci w sobotę o g.9 i niedzielnej po Mszy o g.11 oraz w Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 16. W tym duchu pragniemy też przeżyć nasze rekolekcje wielkopostne, które odbędą się od 3 do 6 kwietnia /od czwartku do 5 niedzieli W. Postu/, które wygłosi Ks. Prof. Andrzej Zwoliński z UP JPII w Krakowie. Prosimy pobrać od ministrantów i ze stolików foldery z Programem Rekolekcji i Triduum Paschalnego oraz z życzeniami na Święta od nas duszpasterzy i zachować.

2. Zachęcamy do spowiedzi wielkopostnej: rekolekcyjna będzie w sobotę 5 kwietnia. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. W dniach W. Postu każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej, ma szczególne znaczenie. Świat oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego świadectwa komunii i solidarności. Zachęcamy do udziału w Jałmużnie wielkopostnej Caritas przez pobranie Baranka wielkanocnego i złożenie ofiary dla najuboższych: chorych, starszych i niepełnosprawnych. Również z zespołem charytatywnym Caritas naszej parafii zwracamy się z serdeczną prośbą do właścicieli sklepów o umożliwienie a do wiernych o dzielenie się niepsującymi się artykułami spożywczymi i chemicznymi z ubogimi naszej parafii; także do kosza przy ołtarzu Przemienienia Pańskiego. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać.

3. Jutro 24, jak co miesiąc po Mszy porannej i pół godziny przed wieczorną modlitwy przez św. Bartłomieja. We wtorek 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Na Mszach świętych o g. 6,30 i 17,30 obrzęd przyjęcia do Duchowej Adopcji. Osoby, które zadeklarują taką adopcję, biorą na siebie zobowiązanie do stałego modlitewnego czuwania nad jego życiem i rozwojem poprzez modlitwę dziesiątkiem Różańca przez 9 miesięcy, aby uratować dziecko zagrożone zabiciem w łonie matki. Dla tych, którzy nie podejmowali i mało wiedzą o tym dziele u ministrantów i na stoliku z prasą kartki z informacjami do pobrania. Deklaracje przystąpienia do dzieła są do pobrania na ołtarzu przy chrzcielnicy, w domu prosimy je wypełnić i przynieś we wtorek na Mszę świętą, można również świecę.

4. W piątek, 28 marca na Mszę świętą wieczorną o g.17,30 i Drogę krzyżową zapraszamy dzieci z klas trzecich z rodzicami w ramach przygotowań do Rocznicy spowiedzi i komunii świętej. – 18 maja.

5. Dziękujemy rodzinom z Konar – Kopani, które zatroszczyły się o czystość świątyni i za ofiarę. Do troski o Kościół w sobotę ok. g. 9,30 zapraszamy rodziny z Konar cz. Spółdzielnia i pod Figurą, Glinik /jak po kolędzie/. Bóg zapłać za dzisiejszą hojniejszą ofiarę na zapłacenia kolejnej raty za energię elektryczną zużytą w Kościele, głównie na ogrzewanie w kwocie 5833 zł. Ciągle jeszcze Kościół jest dogrzewany .Serdecznie dziękujemy za bezinteresowne fachowe prace przy kościele P. Tomaszowi Górnisiewicz i P. Józefowi Gałaś z synem Jarosławem.

6. Rozpoczyna się duchowe i organizacyjne przygotowanie do Światowych dni Młodzieży w Krakowie 26 – 31 lipca 2016 roku. Komitet Organizacyjny prosi, aby chętne rodziny zadeklarowały możliwość przyjęcia w tym czasie młodzieży. Prosimy, aby do przyszłej niedzieli zgłosić w zakrystii wolę przyjęcia młodych.

7. Odeszli do wieczności z Mogilan: + Bolesław Suder lat 80 i + Roman Strzeboński lat 68. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

607134
Dzisiaj: 28
Wczoraj: 100
Ten miesiąc: 3,110