Poniedziałek 06. II. 2017 - Wsp. Św. Pawła Miki i Towarzyszy - męczenników
6:30 Za ++Rodziców: + Ludwiki i Jana Jezioro
17:30) + Janina Paś –(od rodz. Szczurków)
2). + Adam Górnisiewicz –(od Marianny Tylek)

Wtorek 07. II. 2017
6:30) + Genowefa Papież –(od męża Józefa)
17:30). + Leon Czernecki w 1 roczn. śm.–(od rodziny Gniadków i Iwaszków)
2).+ Andrzej Strzebo ński w roczn. śm.

Środa 08.II. 2017- Wsp. Św. Józefiny Bakhita- dziewica i zakonnica
6:30 ).+ Józefa (ona) Słomka-(od Beaty i Grzegorza Słomka)
17:30). + Lucjan Sroka
2).+ Stanisław Pabian –(od Zofii Kawalec z rodz.)

Czwartek 09. II. 2017
6:30) + Jan Gąsior–(od Marii Paluch)
17:30). + Józef Kopta –(od wnuka Kamila)
2). +Kazimiera Kotaś w 15 roczn. śm.+Jan mąż

Piątek 10. II. 2017- Wsp. św. Scholastyki- dziewicy
6:30) + Genowefa Mleczek–(od Andrzeja z rodziną)
17:30 + Jerzy Janisz–(od Zbigniewa i Krystyny)
2). + Roman Gadocha + Ludwika żona + syn Feliks + wnuk Witold

Sobota 11.II. 2017- Wsp. Najświętszej Marii Panny z Lourdes – DZIEŃ CHORYCH
6:30 + Aleksander Kłyś –(od rodz. Wietrzyków z Mszany Górnej)
17:30) + Waleria Górnisiewicz + Edward mąż ++ z Rodziny
2). + Józef Kowalczyk + Anna żona

VI NIEDZIELA ZWYKŁA-12. II.2017
7:30).- Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej dla Pani Weroniki Musiał z okazji 80 urodzin i dla całej rodziny oraz
Podziękowanie za szczęśliwy przebieg operacji
2). + Jan Musiał +Bożena córka ++za zmarłych z Rodziny Mlaków
8:30 BUKÓW: + Andrzej Jurek–(od sąsiadki Janiny Skop z rodziną)
9:30- Msza święta dziękczynna Panu Bogu i Matce Najświętszej za 64 lat małżeństwa Marii i Wojciecha z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Małżonków i całej rodziny -(od dzieci)
2). + Katarzyna Skop w 19 roczn. śm
11:00 + Zbigniew Górnisiewicz w 20 roczn. śm.
12:30- O błogosławieństwo Boże dla Parafian a szczególnie dla dzieci przyjmujących
sakrament chrztu dla ich rodziców i rodziców chrzestnych
17:00). + Wilhelm Skop w 2 roczn. śm. Za++ z Rodziny

615182
Dzisiaj: 216
Wczoraj: 137
Ten miesiąc: 5,905