Poniedziałek 23. I. 2017 - Błogosławieni Wincenty Lewoniuk i Towarzysze, męczennicy z Pratulina
6:30 + Wiesław Prorok-(od kolegi Władysława Bieńka z rodz.)
17:30) + Aleksander Kłyś-(od Piotra Kłysia)
2). + Seweryna Dzik +Andrzej mąż ++ Rodzice

Wtorek 24. I. 2017-- św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła
6:30) + Bogdan Zaręba –(od rodz. Topór z Opatkowic)
17:30). + Kazimierz Budek –(od Bolesława Romka z żoną Anną )
2).+ Sławek Najder –(od kuzyna Józefa z rodziną)

Środa 25.I. 2017- Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
6:30 ). + Janusz Łopata-(od Moniki i Andrzeja Kania z dziećmi)
2).+ Zbigniew Lis –(od Doroty z rodz.)
17:30). + Aniela Kiebuła +Stanisław mąż i Rodzice
2). +Józef Pajdzik –(od rodziny Pleckowiczów)

Czwartek 26. I. 2017- święci biskupi Tymoteusz i Tytus
6:30) + Maria Surówka–(od kolegów i koleżanek córki z Gminy Świątniki)
2).+ Eugeniusz Haja +Aleksandra żona
17:30 + Jan Kubera ++Rodzice +Anna i Stanisław-(od córki Marty
2). + Zofia Kilewicz w 2 roczn. śm.

Piątek 27. I. 2017- bł. Jerzy Matulewicz, biskup
6:30) + Franciszek Sukta –(od Agnieszki Połomskiej z rodziną i Barbary Kopaczyńskiej z rodziną)
2).+ Andrzej Szczurek a 10 roczn. śm. ++Rodzice: + Helena i Jan-(od żony i dzieci)
17:30 + Czesław Musiał–(od syna Roberta z rodz.)
2). + Stanisław Sarna +Albina żona +Józef Kłyś +Stanisława żona

Sobota 28.I. 2017- św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła
6:30 + Michalina Mrowczyk –(od córki Małgorzaty z mężem)
2). + Danuta Woźniczka-(od Danuty i Barbary Najder oraz od Stefanii i Adama Gadocha)
17:30)- O błogosławieństwo Boże dla Parafian szczególnie dla dzieci przyjmujących chrzest
2). - Msza święta dziękczynna Panu Bogu i Matce Najświętszej za 48 lat małżeństwa
Bronisławy i Władysława z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Małżonków i rodziny

NIEDZIELA-29. I.2017- bł. Bolesława Lament, dziewica
7:30 + Jan Maj z Chorowic w 4 roczn. śm.
8:30 BUKÓW: +Andrzej Jurek –(od sióstr z domu Krewniak z rodzinami)
9:30 + Jozef i Józefa Łęźniak+syn Janusz +Maria Suder +Józefa Zielińska ++z rodziny Łęźniaków
11:00+Józef Popek-(od córki Zdzisławy z mężem)
17:00). + Genowefa Tylek zd. Bajer + Józef mąż

 

618801
Dzisiaj: 294
Wczoraj: 194
Ten miesiąc: 2,800