Poniedziałek 03. X. 2016
6:30 + Irena i Bernadeta Kowalczyk –(od Brata Tadeusza z rodz.)
18:00) + Stanisław Mrowiec-(od Bronisławy i Stanisławy Jopek)
2). + Wanda Frąckowiak-(od Anny i Wojciecha Skórzak z dziećmi)

Wtorek 04. X. 2016-Wsp. Św. Franciszka z Asyżu
6:30 + Wiesław Klimas –(od teściów: Marzeny, Jana i Józefy Tyrpuła )
18:00 + Jan Banaś - (od rodziny Romek z Bukowa)
2). + Bogusław Pyzik ++ Rodzice: +Władysław i Aleksandra(ona)

Środa 05.X. 2016-Wsp. Św. Faustyny Kowalskiej- zakonnicy
6:30 ). + Kazimierz Szczurek -(od rodziny Sałachów)
2).+ Józef i Aleksander Gubała
18:00). + Mieczysław Kotula
2). - Msza święta dziękczynna Panu Jezusowi i Matce Najświętszej za 7 lat małżeństwa
Kazimierza i Bogusławy z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Jubilatów i dla dzieci: Zofii, Antoniego, Franciszka i dla Rodziny

I Czwartek 06. X. 2016 -Wsp. Św. Brunona - kapłana
6:30) + Adam Górnisiewicz –(od Kolegów z Firmy Tadbud z Radziszowa)
2). + Stanisława i Jan Oliwowie +Anna Dusza + Anna Dzik +Stanisław Strączek
18:00 + Adam Budek- ( od Kolegi Szczurka )
2).+ Fryderyk Skała –(od rodziny Kantorów i Zduń)

I Piątek 07. X. 2016–Wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
6:30) + Leon Czernecki –(od rodziny Drożdż)
2). + Stanisław Szlachetka –(od sąsiadki Bronisławy Dzik)
18:00).+ Janusz Łopata –(od Marcina Łopaty z rodz.)
2) )- Msza święta dziękczynna Panu Jezusowi i Matce Najświętszej Różańcowej
z prośbą o dalszą opiekę dla członkiń Róży z Chorowici- Zelatorki Pani Grońskiej
i o życie wieczne dla zmarłych członkiń i zmarłych z ich rodzin

Sobota 08.X. 2016–Wsp.
6:30 + Aleksander Kłyś –(od Elżbiety Jałocha z córkami )
2). + Krystyna Gawęda –(od siostry Danuty z rodziną)
18:00) + Janina Dzik –(od rodz. Łopatów)
2). –Msza święta dziękczynna w 75 rocznice urodzin i chrztu Augustyna Surówki z prośba o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata życia

XXVIII -NIEDZIELA - 09.X.2016 Wsp. Bł. Wincentego Kadłubka - Biskupa
7:30) + Michała w 17 rocznice śmierci i Jego Dziadków
2).+ Szymon Kiebuła
8:30 BUKÓW: + Władysława (ona) Ożóg –(od chrześniaka Marcina)
9:30 - Msza święta dziękczynna Panu Jezusowi i Matce Najświętszej za 25 lat małżeństwa
Marii i Roberta Tomczyków z prośbą o Boże błogo. na dalsze lata i o opiekę Bożą dla dzieci

11:00 + Wilhelm Skop-(od sąsiadów Samków)
2). - Msza święta dziękczynna Panu Jezusowi i Matce Najświętszej za 45 lat małżeństwa Jana
i Teresy Papież z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i dla całej rodziny
12:30 –O błogosławieństwo Boże dla Parafian, a szczególnie dla dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego
17:00). + Stefan Ptak +Janina Dzik + Genowefa Słomka

615193
Dzisiaj: 227
Wczoraj: 137
Ten miesiąc: 5,916