Poniedziałek 12 .10. 2015 – Wspomnienie Bł. Jana Beyzyma, kapłana
6:30+ Anna Kurek + Roman mąż +Marianna Gadocha + Marian mąż
18:00 + Janina Kocot-(od siostry Stanisławy z mężem)
2).+ Stanisław Szlachetka w 1 roczn. śm. oraz + Edward Surówka w 16 roczn. śm.
3). +Witold Gadocha –(od kierownika i pracowników GOPS Mogilany)

Wtorek 13 .10. 2015- Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego- kapłana
6:30+ Bernadeta Kowalczyk –( od rodz. Nowaków)
18:00 ) + Jan Piszczek w 10 roczn. śm.
2).+ Jan Piszczek w 10 roczn. śm
3). - Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej w 44 rocznicy ślubu Jana i Teresy Papież i dla całej rodziny

Środa 14.10. 2015-Wspomnienie.: Św. Małgorzata Maria Alacoque- dziewica
6:30 + Aleksander Kłyś - ( od mamy )
2 + Irena Najder (od wnuka Mariusza z żoną )
18:00) + Jan Bobek w 4 roczn. śm.
2).+ Helena Władysław Sroka + Stanisław zięć
3). Witold Gadocha –(od pracowników UG w Mogilanach)

Czwartek 15. 1O. 2015 Wspomnienie. Św. Teresy od Jezusa – dziewica i doktor Kościoła
6:30) + Zofia Cora –( od Julii Tylek z rodz.)
2). + Józef Gubała i Aleksander Gubała
18:00) + Czesław Kotarba -(od rodzin Kotarba i Zduń)
2).+ Edward Górnisiewicz +Waleria żona
3). +Witold Gadocha –(od Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Mogilanach)

Piątek 16.10.2015-Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej
6:30- Msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiek
Matki Bożej dla Marysi z okazji 15 urodzin
2).+ Eugeniusz Strzeboński-( od siostry Marysi)
18:00 + Ignacy Górnisiewicz + Janina żona + Kamil prawnuk
2). + Agnieszka Musiał w 24 roczn. śm. +Andrzej mąż
3). +Witold Gadocha –(od Stanisława Kucińskiego z rodziną)

Sobota 17. 10. 2015- Wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego- biskupa i męczennika
6:30 +Janina i Stanisław Stankowscy-( od ministrantów i lektorów)
2). + Aleksander Gubała w 20 roczn. śm.
15:00- Msza święta z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Nowożeńców Anny Pyrc i Krzysztofa Graboszewskiego
16:00 - Msza święta z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Nowożeńców Eweliny Janisz i Dariusza Łabędz
18:00 + Zofia Ożóg + Władysław mąż
2).+ Szymon Kiebuła
3). +Witold Gadocha –(od rodziny Baran i Białucha z Konar)

Niedziela zwykła 18 .10. 2015- XV DZIEŃ PAPIESKI- Święto –Świętego Łukasza Ewangelisty- Tydzień misyjny
7:30+Roman Sikora -(od Czesława i Katarzyny Sobek z rodziną )
2). +Stefania Kopta w 3 roczn. śm.
8:30 BUKÓW: ) -Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej z okazji 1 rocznicy ślubu Dominiki i Mariusza

9:30 - Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej w rocznicy ślubu Adama i Marii Stankowskich i dla całej rodziny
2). +Helena i Józef Papież i zmarli ich Rodzice
10:00 CHOROWICE: Za zmarłych Fundatorów Kaplicy z rodzin: + Niemczewskich
+ Doboszyńskich + Markiewiczów i za mieszkańców Chorowic
11:00- Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla rodziny dla wnuczki i wnuka
17:00) -Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej z okazji 12 rocznicy ślubu Joanny i Zbigniewa Papież i dla dzieci

614968
Dzisiaj: 2
Wczoraj: 137
Ten miesiąc: 5,691