Wielki Poniedziałek 30 .03.2015
6:30 – Msza święta dziękczynna za łaskę chrztu i wiarę z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej szczególnie o dar powołań do Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich
2). +Stanisław Budek-( od syna Andrzej z żoną i dziećmi)
17:30 + Józef Leśniak+ Agnieszka żona
2). Maria i Bronisław Syrek

Wielki Wtorek 31.03.2015
6:30 + Józef Dzik w 24 roczn. śm. + Antonina żona
17:30 + Edward Sukta –( od bratowej z córkami z Lipnika )
2) + Józef Leśniak + Bronisława żona ++ z rodziny

Wielka Środa 01.04.2015
6:30 + Stefania Kłyś + Józef mąż ++ rodzice oraz ++synowie: + Leszek i Andrzej
2) + Janina Paś-( od Zdzisława)
17:30- W intencji Panu Bogu wiadomej- o łaskę przemienienia i uzdrowienia więzi między pokoleniowej w rodzinie
2) + Eugeniusz Surówka – ( od syna Zdzisława i synowej Zofii)
 TRIDŁUM PASCHALNE
I Wielki Czwartek 02.04.2015-

• 18:00. MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ
1). O łaskę nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej Parafii
2).O błogosławieństwo Boże i światło Ducha świętego dla księży pochodzących z
naszej Parafii
3).O życie wieczne dla zmarłych kapłanów, a szczególnie dla pochodzących z
naszej Parafii i tu pracujących
4). O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Miłosiernej dla przygotowujących się do
Kapłaństwa: diakonów i kleryków.

I Wielki Piątek 03.04.2015
• 8:00- Droga Krzyżowa
• 16:30- Droga Krzyżowa
• 17:00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

I Wielka Sobota 04.04.2015

• 18:30 –UROCZYSTA MSZE ŚWIĘTA WIGILII PASCHALNEJ I PROCESJA REZUREKCYJNA :
1).- O błogosławieństwo Boże dla całej Parafii i życie wieczne i miłosierdzie Boże dla zmarłych Parafian
2). –
3).+ Mariusz Wątor
4). + Andrzej i Emilia Pitala + Stanisław i Maria Gadocha + Franciszek i Zofia Kotarba

 

I Niedziela 05.04.2015 – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

7:30 + Stanisław Groński
2). + Roman Musiał + Stanisława żona –(od rodziny z Chorowic)
8:30 – Buków: + Karol Przybyło- (od wnuczki Sabiny)
9:30 + Stanisława Kotaś + Marianna żona
2). + Józef Pitala + Bronisława żona + Kunegunda Skała
11: 00 + Franciszek Zakrzewski w 8 roczn. śm.
17: 00 + Wacław Kluza

Poniedziałek 06.04.2015 –W OKTAWIE WIELKANCY

7:30 + Jan Klimek + Józefa żona ++ synowie: +Jan i Andrzej
2).- Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń z Róży Pani Marii Surówka i ich rodzin
8:30 – Buków: + Roman Zakrzewski-(od córki Ani z mężem Arturem)
9:30 + Adam Musiał ++ bracia : + Antoni i Tadeusz ++ rodzice: +Antonina i Krzysztof
11:00 + Mieczysław Kotula + Stefan i Agnieszka Kotula + Marianna i Andrzej Szczurek
12: 30- O błogosławieństwo Boże dla całej Parafii, a szczególnie dla dzieci, które przyjmują sakrament chrztu
17: 00 + Maria Ożóg w 2 roczn. śm.

615181
Dzisiaj: 215
Wczoraj: 137
Ten miesiąc: 5,904