Chór kościelny przy parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach istniał już na początku XX wieku. Został założony przez organistę Ignacego Boczara przy mogilańskim kościele.
Pierwszy udokumentowany występ chóru związany był z jubileuszem 25-lecia Kasy. Dzięki zachowanej Kronice Walentego Krawczyka z lat 1900-1936, możemy dowiedzieć się o tym wydarzeniu. Oto fragment relacji:
„Dnia 16 maja 1912 r. odbył się 25 letni Jubileusz naszej Kasy. Przybyło masę ludzi i delegatów z różnych organizacyj. Wygłoszono wiele mów, przemawiał między innymi Józef Sułowski dziękując Zarządowi i Radzie Nadzorczej za sumienną i owocną pracę dla dobra ludu.Na początku Zgromadzenia odśpiewał chór mieszany złożony z miejscowych dziewcząt i mężczyzn pod kierunkiem Ignacego Boczara organisty tutejszego. Odśpiewano na początku po łacinie "Venikreator", a na końcu zgromadzenia „Boże, coś Polskę” po czem goście, Zarząd w ogóle i chór gromadzili się do lokalu Kasy, gdzie przyjęto ich przekąską i napitkiem z daru i kosztem p. Stanisława Konopki, który na przyjęcie ofiarował z własnej kieszeni 50 koron.
Z dniem tym zakończył swój krótki żywot chór, bo ksiądz proboszcz mogilański Piotrowski zabronił organiście zajmować się kształceniem śpiewu, a to dla tego, że stara pani ze dworu Lachowiczowa wpłynęła na księdza, aby zabronił śpiewu, bo jej to nie do smaku. Biedny ksiądz, jeżeli gotów ulec babie, a Bogu czci odmówić.”

Pomimo tego, iż przez niektórych pierwszy występ chóru nie był oceniony zbyt wysoko, już w 1938 r. chór wznowił działalność. Stało się to dzięki objęciu funkcji organisty przez Stefana Zielińskiego (1938 -79). Chociaż jego działalność przypadła na trudny okres w historii Polski – czas okupacji hitlerowskiej, a potem reżimu komunistycznego – pieczołowicie i gorliwie pracował nad rozwojem chóru.
W czasie II wojny światowej, pomimo że obowiązywał zakaz zgromadzeń, chórzyści zbierali się na próbach w prywatnych domach, nie zważając na niebezpieczeństwo i grożące szykany.Po wojnie, aby chór mógł funkcjonować, musiał oprócz pieśni kościelnych wykonywać pieśni świeckie. W tym czasie, pod nazwą „Chór mieszany – Mogilany”, z powodzeniem uczestniczył w różnych konkursach, w których zajmował czołowe miejsca.
Stefan Zieliński włączył do repertuaru chóru „Pasję”, czyli „Mękę Pańską”, której coroczne wykonywanie stało się tradycją w naszej świątyni.
W 1979 roku organistą został Julian Jurek. Pod jego kierownictwem najwierniejsi członkowie chóru spotykali się co rok w okresie Wielkiego Postu, aby przygotować „Pasję” i pieśni na Niedzielę Palmową i Wielki Piątek.
Od 2000 roku do 2011 organistą był Franciszek Czernecki. Zainspirowany przez ks. Proboszcza Tadeusza Hańderka postanowił reaktywować chór. Zebrał w tym celu grupę zafascynowanych śpiewem ludzi, z którymi systematycznie i sumiennie pracował. Dzięki jego zapałowi i zaangażowaniu chór znowu zaczął prężnie działać, występując pod nazwą „Mogilanum”. W 2006 r. Mogilanum nagrało swa pierwszą płytę CD „Kolędy i pastorałki”.
Od czerwca 2011 do lipca 2012 pracą chóru kierował Maciej Kramarski.
W sierpniu 2012 r. nowym chórmistrzem został Marek Litwa, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (studiował dyrygenturę chóralną i organy), wieloletni artysta-śpiewak w Chórze Polskiego Radia w Krakowie
Intensywna praca dyrygenta i zaangażowanie członków zespołu wpłynęły na umiejętności warsztatowe chóru. Dzięki temu można było wzbogacić repertuar i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami.
W repertuarze chóru znajdują się pieśni religijne, patriotyczne i okolicznościowe, śpiewane w języku polskim, łacińskim, ukraińskim, macedońskim, żydowskim. Wizytówkę parafii i gminy zobaczyć można na wszelkich religijnych i gminnych uroczystościach. Chór uświetnia m.in. oprawą muzyczną uroczystości ku czci Świętej Rity we Włosani, obchody 11 Listopada, uczestniczy w „Mogilańskiej Majówce”.
Mogilanum usłyszeć można przede wszystkim w kościele św. Bartłomieja w Mogilanach, gdzie uświetnia oprawą muzyczną msze św. w czasie świąt religijnych, ale także msze ślubne i pogrzebowe.
Pod kierownictwem Marka Litwy Mogilanum organizuje noworoczne koncerty kolęd cieszące się dużym powodzeniem. Chór koncertował w kościołach Krakowa, Skawiny, Sieprawia, Gaja, Libertowa, Włosani, w czasie spotkań opłatkowych na terenie gminy Mogilany.
Odpowiadając na zapotrzebowanie słuchaczy, chór wystąpił z inicjatywą nagrania płyty z kolędowym repertuarem. Na płycie „Kolędy. Chór Mogilanum” wydanej w 2017 r. znalazło się 20 utworów. Wykonania obejmują kolędy a capella oraz z towarzyszeniem zespołu instrumentalistów (uczniów szkół muzycznych z Krakowa, Myślenic i Suchej Beskidzkiej).Wśród wykonawców jest także chór dziecięcy i solistka (absolwentki AM w Krakowie). Premiera płyty odbyła się 26 grudnia 2017 r. w trakcie uroczystego koncertu w kościele św. Bartłomieja w Mogilanach.
Wydanie płyty zbiegło się z 105-letnią rocznicą powstania chóru i stanowiło jeden z elementów uczczenia tej rocznicy. W związku z tym pięknym jubileuszem Mogilanum ufundowało obraz św. Cecylii, swojej patronki. Kopię obrazu Nicolasa Pousina wykonał Aleksander Jurkiewicz. Obraz został uroczyście poświęcony 17. 06 .2018 r. przez ks. Proboszcza Józefa Milana.

Aktualizacja: grudzień 2018