Ogłoszenia Parafialne

- Otwierajmy szeroko nasze serca na przyjęcie darów Ducha św. i umiejętnie wykorzystujmy Jego natchnienia. Prosimy Pana o to zwłaszcza dla młodych, którzy w ostatnich latach przyjmowali sakrament bierzmowania z którymi szczególnie na Mszy św. o g. 11,00, pragniemy rozpocząć przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. W tym celu zapraszamy także młodych na spotkanie w Sali na starej plebanii o g.18,00. Dziś także Msza św. o 12,30 z udzielaniem chrztu św. Bóg zapłać za ofiarę na tacę na Mszach na organizację tych dni w Krakowie a do puszek na rzecz poszkodowanych przez wielką powódź w Serbii, Bośni i Hercegowinie.

- Apostołowie napełnieni mocą Ducha św. stali się głosicielami Ewangelii. A przyjmujący Ją wierzący stają się częścią nowego ludu wybranego. Dlatego też dzisiaj jest dzień narodzin Kościoła jako wspólnoty wierzących. Poprzez wzajemną modlitwę i troskę budujmy relacje miłości z Bogiem i ludźmi w parafii, diecezji i wielkiej wspólnocie Ludu Bożego. 

- Jutro – drugi dzień Zielonych Świąt – święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze Święte o godz. 7,30,9,30,16,00 i 18,00, w Bukowie o 17,00. Maryja trwała jednomyślnie na modlitwie z Apostołami, na których zstąpił Duch Święty. Uciekając się pod Jej obronę, starajmy się być podobni do Apostołów, którzy z mocą i mądrością zaczęli głosić Ewangelię.

1. Dziś kończy się 40-dniowy okres, gdy Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom. Najbliższy tydzień będzie poświęcony przygotowaniom do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Prośmy o łaskę otwarcia serc naszych na przyjęcie tego daru i umiejętność właściwego wykorzystywania natchnień Ducha Świętego, zwłaszcza dla młodych, którzy w ostatnich latach przyjmowali sakrament bierzmowania, których szczególnie zapraszamy na Mszę św. o g. 11,00, by przygotowali się do Światowych Dni Młodzieży. Ofiara na tacę na Mszach na organizację tych dni w Krakowie a do puszek na rzecz poszkodowanych przez wielką powódź w Serbii, Bośni i Hercegowinie o co prosi Ks. Kard. i Caritas.
2. Dziś także Dzień Dziecka. Pamiętajmy o najmłodszych, nie tylko obdarowując ich materialnie, lecz prośmy Pana, by wzrastały duchowo. Nie zapominajmy o dzieciach opuszczonych, zmuszanych do niewolniczej pracy, wykorzystywanych czy głodnych. Zainteresujmy się i podejmijmy np. adopcję na odległość.
3. Dziś również 1 niedziela czerwca, w którą od kilku lat w naszym kraju jest obchodzony Dzień Dziękczynienia. Zanośmy do Boga dziękczynienie za wszystko i wspierajmy ofiarą do puszki budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
4. Rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który tradycyjnie poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie zapomnijmy o uczestnictwie w nabożeństwach czerwcowych, zapraszając na nie naszych bliskich i znajomych. Będzie ono odprawione codziennie po Mszy św. o g.18,00. A dzisiaj o g.16,30 będzie połączone z dziękczynieniem Bogu za wszelkie łaski.

- Jutro, 26 maja, Dzień Matki. Z tej okazji nie tylko składajmy życzenia i podarunki naszym mamom, ale polecajmy je Bogu w modlitwie zwłaszcza na Mszach św., prosząc dla nich o wszystkie potrzebne im łaski, by mogły dobrze wypełniać swoją misję. A dla tych, które już Pan powołał do wspólnoty ze sobą w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego chwałę na wieki.
- Jednocześnie od jutra do środy Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Przez wstawiennictwo Maryi i Świętych będziemy prosili o Boże Błog. dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu nie brakowało chleba powszedniego. Po Mszy rano wyjdziemy z modlitwą do krzyży przy kościele, także na Nabożeństwie majowym będą te modlitwy - zapraszamy, bo klęski żywiołowe coraz częściej zdarzają się w Polsce.

- Dzisiaj na Mszy św. o g. 11,00 dziękujemy Jezusowi za dar przyjścia Jezusa do serc dzieci w Eucharystii rok temu, przeżywając z rodzinami Rocznicę pierwszej komunii świętej. Także pobłogosławienie chłopców na ministrantów i dziewcząt do scholi. Przez Biały tydzień wdzięczności dzieci z rodzicami biorą udział  w Mszach św. i majówkach – dzisiaj o g. 16,15 i w ciągu tygodnia o g. 18,00.

- Dziś także przypada również 94. rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bogu za tego naszego wielkiego rodaka, ale też starajmy się wracać do jego nauczania, zapoznawać się z nim, pogłębiać znajomość tego wielkiego dziedzictwa, jakie nam zostawił tak, aby jego nauczanie stawało się drogowskazami w naszym życiu.

- We środę 21 maja uroczysta Msza święta z udzielaniem sakramentu bierzmowania przez Ks. Biskupa Jana Zająca młodzieży trzecich klas gimnazjum. Zapraszamy już na g. 17,30 parafian: dzieci szczególnie rocznicowe w białych strojach, Służbę Liturgiczną Ołtarza i Chór Mogilanum, młodzież, rodziców i starszych, byśmy razem z przyjmującymi ten sakrament otworzyli się na dary Ducha świętego i nimi żyli na co dzień. 

- Dzisiejsza jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś Msza św. w kaplicy w Chorowicach o g. 10 i w naszym kościele o g. 12,30 z udzielaniem chrztu św. Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, gdyż każda osoba poświęcona Bogu to wielki dar nie tylko dla rodziny, ale także dla wspólnoty parafialnej, z której dana osoba się wywodzi, i wreszcie dla całego Kościoła.

- W tych intencjach również prośmy Pana podczas nabożeństw majowych, dzisiaj o g. 16,30 i codziennie po Mszy o g.18. Serdecznie zapraszamy nie tylko osoby starsze, lecz również i młodsze, którym się czasem może wydawać, że nie mają na to czasu. Ale któż lepiej pomoże i doradzi, jak nie Ta, która jest kochającą Matką, mogącą wszystkie nasze troski przedstawić swojemu umiłowanemu Synowi.

- Dzieci z klas III z rodzicami, będą przeżywać rocznicę pierwszej komunii w przyszłą niedzielę 18 maja na Mszy o g. 11,00. Młodzież III klas gimnazjum przyjmie sakrament bierzmowania 21 maja we środę po przyszłej niedzieli. Prosimy młodzież, rodziców i świadków na katechezę przygotowującą bezpośrednio do tej Uroczystości w piątek 16 maja na Mszy św. o g.18,00/obecność konieczna/. W sobotę od g.15,00 spowiedź dzieci przed rocznicą i młodzieży przed bierzmowaniem oraz ich rodziców, świadków, rodzeństwa i krewnych oraz wszystkich chętnych.

- Dziękujemy rodzinom z Włosani ul. Łobzowskiej za sprzątanie świątyni oraz piękne kwiaty. W obecnym tygodniu szczególną troskę o Kościół i jego otoczenie przejmują rodzice dzieci z rocznicy I komunii i rodzice wraz z kandydatami do bierzmowania. Generalne sprzątanie rozkładamy na kilka grup i terminów: możliwość w poniedz., wtorek i piątek od g.9 i 16 oraz w sobotę od g. 8. Trzeba także we wtorek po przyszłej niedzieli od g.9 i 16. Prosimy zapisać się na listę dziś w zakrystii oraz u przedstawicieli rodziców. Udział w tym będzie dobrym świadectwem troski o Kościół dla młodych.

- Dzisiejsza niedziela jest też Niedzielą Biblijną, rozpoczynając obchody Tygodnia Biblijnego w naszej ojczyźnie. Chodzi o to, abyśmy nie tylko posiadali w domu Pismo Święte, lecz abyśmy je czytali, wspólnie czy indywidualnie rozważali i w ten sposób pogłębiali naszą wiarę.

- Chętnych zapraszamy do udziału w „kręgu biblijnym”, w drugie wtorki /najbliższy/ i czwarte miesiąca po Mszy wieczornej w Sali przy ul. św. Bartłomieja 2, by wspólnie rozważać Biblię.

- A w czwartek, 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy oddają swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. To dzień patrona Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, którego razem z solenizantami na Mszach św. będziemy polecać Bogu. Będziemy także prosić św. Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, były godne i święte. Święcenia diakonatu w katedrze na Wawelu o g. 9,00 przyjmie nasz rodak Grzegorz Bularz. Z tej racji kancelaria we czwartek nie będzie czynna.

- Trwa miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie majowym dzisiaj o g. 16,30 i w ciągu tygodnia po Mszy o g.18 dzieci, młodzież, rodziców i starszych. Tych zaś, którzy z różnych powodów nie mogą w tym nabożeństwie uczestniczyć w kościele, zachęcamy do gromadzenia się na to nabożeństwo wspólnie z sąsiadami czy w gronie rodzinnym, w kaplicach, przed kapliczkami Matki Bożej czy też w domu przed Jej obrazem.

1. Liturgia tego dnia wskazuje nam na Boże miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze odpuszczenia grzechów, lecz również w tym, że Pan Jezus osobiście chce się spotkać z wątpiącym Tomaszem, a w nim z każdym z nas. Dziś historyczna uroczystość kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Przypominamy, że dziś nie będzie Mszy św. o g. 11,00, abyśmy mogli uczestniczyć w transmisji telewizyjnej z uroczystości kanonizacyjnych. Natomiast będzie Msza św. o g. 12,30, dziękczynna za dar nowych świętych. Po Mszy zapraszamy na program poetycko – muzyczny – „Róża” poświęcony nowemu świętemu w wykonaniu młodzieży z Kółka Misyjnego.

4. Uroczyste nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia dzisiaj o godz. 15.00, serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich i to ze świecami by zabrać Ogień Miłosierdzia do domów i rodzin. Zaprośmy też na nie naszych bliskich a także tych, którzy być może zbyt często do kościoła nie chodzą. Niech łaska tego dnia stanie się również dla nich okazją do przemiany życia.

7. We czwartek wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się na Eucharystii o g. 18,00 i po niej na majowym nabożeństwie ze śpiewem Litanii loretańskiej i pieśni maryjnych. Na rozpoczęcie we czwartek procesja. Jest także 1 maja św. Józefa Rzemieślnika za którego wstawiennictwem modlić się będziemy za borykających się z bezrobociem i trudną sytuacją materialną.

8. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca – dzień dziękczynienia za dar Eucharystii oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Adoracja eucharystyczna będzie od g. 17,00, a wcześniej od 16,30 spowiedź dzieci i młodzieży, szczególnie przed bierzmowaniem. W pierwszy piątek również rano od g. 6,00 i od 16,00 spowiedź dla wszystkich wynagradzających za grzechy również komunią świętą.

9. A w pierwszą sobotę miesiąca przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tego dnia Msze św. w naszym kościele jak w każdą niedzielę z ponowieniem Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej i wypraszaniem darów Ducha św. dla zdających matury. Od g.16,15 comiesięczne Nabożeństwo do Niep. Serca NMP, w czasie którego będziemy modlić się przez Maryję i wstawiennictwo Św. Jana Pawła II, rozważając Tajemnice Różańca prowadzonego przez Różę młodych z Kółka Misyjnego i przyjmując papieskie nauczanie, wypraszając święte życie dla rodzin w sposób szczególny polecając te, które oczekują narodzin dzieci. Chorych sakramentami św. odwiedzimy już wyjątkowo w piątek od ok.8,30.

Tydzień po Wielkanocny to czas, w którym szczególnie czcimy tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Wiemy, jak bardzo nam potrzeba, aby w tych trudnych czasach Bóg okazywał nam swoje miłosierdzie. Dzisiaj o g. 16,30 i codziennie po Mszy świętej odprawiać będziemy Nowennę do Bożego Miłosierdzia przed tą Uroczystością i zarazem przed kanonizacją Błog. Jana Pawła II.

W przyszłą niedzielę 27 kwietnia historyczna uroczystość kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. W sobotę po Mszy wieczornej w wigilię kanonizacji czuwanie – Droga Światła z Błog. Janem Pawłem jako świadkiem Zmartwychwstałego i adoracja. W dniu kanonizacji 27 kwietnia w niedzielę Miłosierdzia Bożego nie będzie Mszy św. o g. 11,00, abyśmy mogli uczestniczyć w transmisji telewizyjnej z uroczystości kanonizacyjnych. Natomiast będzie Msza św. o g. 12,30, dziękczynna za dar nowych świętych. Po Mszy zapraszamy na program poetycko – muzyczny – „Róża” poświęcony nowemu świętemu w wykonaniu młodzieży z Kółka Misyjnego.