Ogłoszenia Parafialne

Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”. Nadal więc po zakończonym niedawno Roku Wiary, będziemy starali się pogłębić więź z Chrystusem, światłem naszego życia. Na Mszy o g. 7,30 poświęcone zostały opłatki, które P. Kościelny i Organista rozniosą po rodzinach. Po Mszy Zmiany Tajemnic w Różach Żywego Różańca kobiet i mężczyzn. Zapraszamy o g. 16,30 do udziału Nieszporach. 

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny Adwentem - czasem radosnego i pobożnego ocze­kiwania na przyjście Pana Jezusa.  Mszą świętą roratnią w niedzielę będzie Msza święta o g. 7,30, w ciągu tygodnia rano również jak co dzień Msza o g.6,30 zwłaszcza dla dorosłych i tych którzy mogą i lubią, natomiast wieczorem o g. 17,30 szczególnie dla dzieci, młodzieży i rodziców rano pracujących. Prosimy rodziców, aby dla dzieci zrobili lub nabyli lampiony adwentowe oświetlające drogę do kościoła i ołtarza. Prosimy aby rodzice z dziećmi zrobili wieniec adwentowy      z czterema świecami, przy którym rodzina będzie się gromadzić na modlitwie. Lampiony i świece w niedzielę na pierwszych roratach i na Mszy o 9,30 poświęcimy.

W kończącym się Roku Wiary zanośmy do Boga uwielbienia i prośby zwłaszcza przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy w piątek 22 listopada o g. 17,00 na Adorację młodzież szczególnie gimnazjalną. Po adoracji o g 17,30 kandydaci do bierzmowania z klas trzecich wraz z rodzicami uczestniczą we Mszy św., z katechezą dla nich.

W kończącym się Roku Wiary  jednoczymy się z wszystkimi, którzy we wspólnotach parafialnych i rodzinnych zanoszą do Boga uwielbienia i prośby zwłaszcza przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Prosimy, aby włączać się w te modlitwy. Zapraszamy we czwartek na g. 17,00 dzieci ze szkół podstawowych na Adorację. Młodzież szczególnie gimnazjalną również na Adorację w przyszły piątek 22.listopada na 17,00 razem z rodzicami szczególnie   z klas trzecich i na Mszę o g, 17,30.

W listopadzie szczególnie pamiętajmy o zmarłych. Zapraszamy do modlitwy z wypominkami /o które prosiliście i zawsze można prosić /w każdą niedzielę roku ok. 10 minut przed Eucharystią. Także w każdą niedzielę wypraszać będziemy dla nich Boże Miłosierdzie we Mszy świętej w intencjach Parafian. Zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami przez cały najbliższy tydzień Zaduszny i w soboty listopada przed Mszą świętą o g. 17,00. 

W piątek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one odprawione jak w każdą niedzielę o g 7,30, 9,30, 11,00 i 17,00. Szczególnie  zapraszamy wiernych na dodatkową Mszę świętą o g. 14,00 po której udamy się w procesji na cmentarz, modląc się tradycyjnie przy czterech stacjach i odczytując imiona zmarłych polecanych Miłosierdziu Bożemu w wypominkach jednorazowych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Raduje­my się i wierzymy, że są w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam -jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary.

Dobiega końca miesiąc modlitwy różańcowej. Poczujmy się wewnętrznie zobowiązani do wzięcia udziału w nabożeństwie, podczas którego rozważamy tajemnice zbawienia. Zapraszamy dzisiaj o g. 16,15, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli i codziennie o g. 17,30. W tym tygodniu do podawania rozważań i prowadzenia modlitw zapraszamy…. Prosimy odpowiedzialnych z tych wspólnot o pobranie tekstów w zakrystii i przygotowanie.

We środę 16 paźdz. /w pamiętny dzień wyboru/, po Mszy św. porannej przy ołtarzu Błog. Jana Pawła i Jego relikwiach oraz w czasie Różańca modlić się będziemy za Jego wstawiennictwem o potrzebne łaski. Podobne modlitwy w przyszły wtorek 22 paźdz. w liturgiczne wspomnienie Błog. Jana Pawła II. W Kaplicy w Bukowie tego dnia o g. 17,30 Uroczysta Msza Odpustowa ku uczeniu Patrona, którą odprawi Ks. Zbigniew Tarnawa, były wikariusz w roku 25 rocznicy święceń  – już teraz zapraszamy parafian.